НБС мора да прогласи ништавним уговоре пословних банака и клијената у Србији чија каматна стопа зависи од ЕУРИБОР-а и ЛИБОР-а и забрани уговарање валутне клаузуле.

Истрага Европске Комисије је утврдила да је 8 међународних банака, међу којима „Barclays“, „Deutsche Bank“, „Societe Generale“, „Credit Agricole“, „HSBC“, „RBS“, „JPMorgan“ и друге, које су чланице ЕУРИБОР панела, својим недопуштеним радњама манипулисале овом стопом, која је непосредно утицала на висину кредитних обавеза више хиљада грађана и привредних субјеката и у Републици Србији.

На основу доказа, Европска Комисија је крајем 2013. године банке казнила новчаном казном од близу 1,5 милијарди евра, међународне банке, међу којима су и оне које послују у Србији, како се наводи у пресуди, на најдиректнији начин су учествовале у обмањивању својих клијената, јер су вршиле једностран утицај на измене каматних стопа по закљученим уговорима, заснованих на вредности ЕУРИБОР-а. На тај начин су свесно вршиле утицај на уговорну обавезу друге и то слабије уговорне стране.

Наведени финансијски скандали итекако су битни и са становишта великог броја грађана и привредника у Републици Србији, који су задужени код банака и отплаћују кредите, чија рата између осталог зависи и од кретања стопе ЕУРИБОР-а. Нажалост, у домаћим медијима, а оно најважније ни код државних органа, укључујући и оне којима је у надлежности надзор над финансијским системом и банкарским пословањем, није било речи, нити је ишта предузето у заштити интереса домаћих клијената.

Без обзира на чињеницу да се Српски покрет Двери политички не залаже за улазак у Европску Унију, свакако му је стало до интереса своје државе и свог народа. Отуда настоји да се и у Србији прихвате позитивне тековине европских земаља и поступање у областима у којима су оне испред Србије. Са друге стране, онај ко се декларативно, на речима, безрезервно залаже за Европску Унију и европске интеграције, нема никакво оправдање што као власт грађанима своје државе не пружа заштиту и третман, какав својим грађанима пружају органи Европске Уније, односно прихвата тековине ЕУ селективно, по томе колико му тренутно и непосредно одговарају.

На основу изнетих чињеница и доказа Српски покрет Двери захтева од Народне банке Србије и других државних органа, да своју регулаторну и надзорну делатност усмери тако да све обавезе привредних друштава, предузетника и грађана Републике Србије по основу камате на кредите који су везани за индексе попут ЕУРИБОР-а и ЛИБОР-а прогласе ништавним, а да се корисници кредита обештете за износе дате по том основу, као и да се размотре конкретни случајеви поступања банака у Србији у вези са уговарањем таквих услова и евентуално изрекну казнене и корективне мере.

Српски покрет Двери већ дуже времена указује да су грађани и привреда Србије, који претежно зарађују и послују у динарима изложени ризицима промене односа вредности валута, које су подложне претежно спекулативним утицајима крупних финансијских институција, потезима страних банака и њихових централних банака. Пример за то су последице које трпе корисници кредита у швајцарским францима и еврима са уговореном валутном клаузулом.

Отуда захтевамо од НБС да предузме мере којима ће се забранити уговарање валутне клаузуле у односима са клијентима банака у Србији, с обзиром да се овакви кредити не исплаћују у страној валути, нити се уговарање валутне клаузуле може било којим другим, правним или економским аргументима оправдати. Наиме и у члану 1065 Закона о облигационим односима које дефинише уговор о кредиту стоји да се банка обавезује да кориснику кредита стави на располагање одређени новчани износ, на одређено или неодређено време, за неку намену или без одређене намене, а корисник кредита се обавезује да банци плаћа уговорену камату и добијени износ новца врати у време и на начин како је предвиђено уговором. То значи да банка све своје трошкове и ризике мора да укалкулише и представи корисницима кроз каматну стопу уз коју нуди закључење уговора о кредиту.

Народна банка Србије нема монетарну сувереност и под јаким је утицајем одлука страних субјеката. То значи да она самостално не води монетарну политику, као значајну компоненту свеукупне економске политике.

Упозоравамо грађане и привреду Србије да је ММФ недавно препоручио Народној банци Србије да дозволи веће осцилације курса динара према страним валутама. То ће значити веће динарске обавезе према кредитима индексираним у страним валутама.

Аутор документа је адвокат Лука Бралић

За сајт Двери припремио мр Предраг Митровић
члан председништва и Координатор савета за економију, привреду и финансије

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here