Јосип Броз Тито: In Memoriam

  1. маја 2020. г. навршило се тачночетиридеценије од смртиЈосипа Броза Тита (1892.−1980. г.) “највећегсина свих наших народа и народности” сматрам да ми једужносткаопрофесионалногисторичара да допринесемовим поводом расветљавању лика и (не)дела овогбившегаустроугарскогкаплара и каснијесамопроглашеног маршала (sic) којијеуспео да сакупиполитичкепоене за времеДругогсветскогратаиграјући на карту антифашистичкеборбе како би након тог истогратадоживотновладаосвојомТитославијом.

С обзиром да једобропознат менталитет Титових знанственика-повесничара приликом започињања било које научне расправе о равногорцима и партизанима, а поготово о улози КПЈ и Титових бојовних формација на просторима Југославије у Другом светском рату, а нарочито о карактеру тзв. НОБ-е, овом приликом ћу документовано и конкретно презентовати само нека од многобројних савезничких признања која је добио лично Драгољуб Дража Михаиловић као командант Југословенске Војске у Отаџбини (ЈВуО) у току само га такао и непосредно након њега за антифашистичку борбу његових равногораца и сарадњу са Савезницима:

  • Слово британског министра иностраних послова, Антони Идна од 24. септембра 1942. г. (Службене новине бр. 10, 24. новембар 1942. г., Лондон):

„Мислим да ће ми сваки мој сународник казати данас, да је Југославијавећ осветлила образ у овом рату…

Добро уређене југословенске војске воде борбу против непријатеља на сопственом тлу, под необично храбрим вођством ђенерала Михаиловића. То јеједна важна војничка чињеница.

У овом часу непријатељске дивизије које су преко потребне на руском војишту, или потребне на египатском војишту, задржане су борбом у Југославији…“

  • Телеграм генералу Михаиловићу кад је француски генерал Анри Жиро примио команду над француским трупама у Северној Африци, 11. новембар 1942. г. од генерала Анри Жироа, Команданта француских снага у Северној Африци:

„Поново сам ступио у борбу против наших заједничких непријатеља.

Вама лично и херојској војсци желим у овом тренутку да изразим и подвучем традиционално братство по оружју које влада између француске војске и ваше војске.

Изражавам вам своје најдубље дивљење.

Ваш херојски отпор, и ваши успеси, пробудили су и покренули националну свест свих оних који се боре против нападача.

Ваш отпор и ваш пример воде ка победи, којапочиње да се рађа.“

  • Телеграм генералу Михаиловићу од Алана Брука, Начелникабританскоггенералштаба од 1. децембра 1942. г:

„У имецарскоггенералштаба не могу да пропустим 24. годишњицу од уједињењаСрба, Хрвата и Словенаца, а да не изразимчеститање за дивнепотхватејугословенскевојске на Средњем Истоку у овом победоносном часу, него и на ваше непобедиве четнике, под вашомкомандом, који се боре дан и ноћ под најтежимратнимоколностима.

Уверен сам Господине Министре, да ћеускородоћи дан кадаће и све ваше снагемоћи да буду уједињене у једнојслободној и победничкојЈугославији; дан кадаћенепријатељ, против кога се заједничкиборимо раме уз раме, битисатрвензаувек“.

  • Телеграм генералу Михаиловићу од Самнера Велса, Државногподсекретара САД-а од 4. јануара 1943. г:

„Влада САД имапотпуноповерење у патриотизам генерала Михаиловића и велико дивљење за вештину, истрајност и храбростсакојом он, и југословенскипатриоти око њега, настављајуборбу за ослобођењесвојеземље.

Ми сматрамо да војнаакција, на коју се позивате, представљачињеницу у оријентисањувођстварата од стране Уједињених народа против Осовине.

  • Телеграм генералу Михаиловићу од генерала Двајта Д. Ајзенхауера, Команданта англо-америчкевојске у СевернојАфрици од 13. јануара 1943. г:

„Америчкеоружанеснаге у Европи и Африци, поздрављајусвојубраћу по оружју, одличне и храбревојнејединице под вашомодлучномкомандом.

Тијуначкиљуди, који су приступили вашим редовима, у свомзавичају, да би непријатеље изгнали из Отаџбине, боре се с пуномоданошћу и самопрегором за заједничкустварУједињених народа.

Нека би им та борбадонелапотпун успех“.

  • Похвалнанаредба за свефранцускесувоземне, поморске и ваздухопловнејединице, на дан 2. фебруара 1943. г. од стране генерала ШарлаДегола, ПредседникаслободнеФранцуске:

„Легендарнијунак, симболнајчистијегародољубља и највишихјугословенскихвојничкихврлина, тај генерал [ДражаМихаиловић] нијепрестаоводитиборбу на окупираномнационалномтлу. Уз помоћродољуба, он без сустајања не да мира окупаторскојвојсци, тако припремајућионајконачнијуришкојиће довести до ослобођењањеговеОтаџбине и целог света, раме уз раме с онимакојиникаднисусматрали да се једна велика земљаможе да покори суровом завојевачу“.

  • Телеграм за генерала Михаиловића од 5. фебруара 1943. г. од Лорда Селборна, Британског министра блокаде (Министарствоспољнихпослова, строго поверљивобр. 37 од 9. фебруара 1943. г.):

„Бриљантноје оно штоје генерал Михаиловићучинио и јошувек чини. Имате разлога да будете горди на њега. Черчилје сад у Каиру начинио анкету код својих власти о акцији генерала Михаиловића, и извештајикоје нам је о томе послаозаиста су ласкави за генерала.

Ми ћемо да мудотуримопомоћ у оружју.“

  • ПохвалнанаредбаузОрденLegionofMerit марта 1948. г. од Председника САД-а Хари Трумана:

„Генерал ДрагољубМихаиловићизванредно се истакаокаоГлавни заповедник југословенскихоружанихснага и доцнијекаоМинистарвојниорганизујући и водећикрупнеснаге против непријатеља, којијеокупираоЈугославију, од децембра 1941. до децембра 1944. године.

Захваљујућинеустрашивимнапоримањегових трупа, многиамеричкиавијатичари били су спашени и безбедно враћени на савезничку страну.

Генерал Михаиловић и његовеснаге, упркоснедовољномснабдевању и борећи се под изузетнимтешкоћама, материјално су допринелисавезничкојствари и били судеоници у извојевањуконачнесавезничке победе.“

На овом месту ево и неколикопитања за Брозовесаборце, њихове потомке и титоистичкеповесничаре:

Да ли се сећате да јеЈосип Броз Тито добиоикадасличнепохвалнице из Лондона или Вашингтона за борбу против фашизма?

Да ли сте видели на Титовојсахранииједанједини орден којијеовајсамопроглашени маршал добио од било ког савезничкогпредседника или командантакаоштоје то биослучајсаДражомМихаиловићем?

Да ли сте пронашли иједан једини број било којих савезничких великотиражних или неких других недељника или месечника посвећених Јосипу Брозу Титу са његовим ликом на насловници за време самога рата а пре Черчилове издаје Краља Петра и ђенерала Драже након Дрвара 1944. г. као што је то био нпр. случај са њујоршким “Time”-сом који је читав један број из 1942. г. посветио Дражи Михаиловићу са његовим ликом на насловној страни?

Да ли сте чули да је ико од Савезника за време самога рата снимио било документарни или играни филм о Титу и његовим партизанима који се приказивао у биоскопима за време самога рата као што је то био случај са Дражом Михаиловићем и његовим равногорцима о којима су Американци направили бар једандокументарни и један играни филм(“Chetniks! The Fighting Guerrillas” – A 20th Century Fox Picture. Редитељ Louis King. Главне улоге: Philip Dorin, Anna Sten, John Shepperd, Virginia Gilmore, Martin Kosleck) сањиховимјавнимприказивањимадокјератјоштрајао (септембрамесеца 1944. г. члановиМекдауловемисијеприДражиномштабусуснимилидокументарнифилмоДражиочемупостојеифотографијеначињенеприснимањуфилма)?

Да ли сте чули или видели на фотографијама или документарним филмовима да је и један једини савезнички војник који се у току рата из неког разлога затекао на територији Југославије манифестовао улицама Велике Британије или САД-а 1948. г. у знак подршке Ј. Б. Титу против Стаљина као што су то урадили спашени амерички пилоти од стране Дражиних равногораца 1944. г. када су за време судског процеса против Драже Михаиловића 1946. г. носили транспаренте са натписом „Он је нама спасао животе помозимо ми њему сада“ испред југословенске амбасаде и конзулатау САД-у?

 

Др Владислав Б. Сотировић

Универзитет примењених друштвених наука

Вилњус, Литванија

 

 

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here