Фото: zvezdobrojci.edu.rs

ОСНОВНА ШКОЛА СА НАЈВИШЕ ЗВЕЗДИЦА! 🌟🌟🌟

У току је упис у акредитовану Основну школу „Звездобројци“ која се налази у предивном делу Београда, на Сењаку.

У школи „Звездобројци“ нема звона нити традиционалног оцењивања, већ је акценат на стицању суштинског знања, развијању тимског духа, критичког мишљења, вештина неопходних за савремено доба и развоју социјалне и емоционалне интелигенције.

Због мисије коју схватамо веома озбиљно, није дозвољено доношење мобилних телефона у школу и деца време током слободне игре проводе играјући се кликерима, баве се копањем, садњом у башти, спортским и покретним играма…

Разреди до 15 ученика омогућавају да се настава индивидуализује. Такође, учитељи могу да се воде интересовањима ученика током наставног процеса, чиме уважавамо потребе ученика, али и њихова посебна интересовања. Негујући наставним процесом развој ученичке личности у целости, ученицима дајемо могућност да буду оно што јесу.

Родитељи су активно укључени у одлучивање и давање предлога.

Напредак ученика се свакодневно прати и ученици се не оцењују нумеричким оценама. Сва запажања у вези са њиховим развојем пропраћена су извештајима (месечним, полугодишњим и годишњим) чиме се стиче дубљи увид у учеников интелектуални, физички, радни, социјални и емоционални напредак.

Ослушкујемо интересовања ученика и на основу тога креирамо секције и ваннаставне активности које улазе у цену школарине.
Велика пажња је посвећена исхрани ученика.

Акредитовани припремно предшколски програм у склопу школе олакшава транзицију у први разред.

Јутарње разгибавање сваког дана пре почетка наставе, јер верујемо у изреку да је у здравом телу здрав дух.

Домаћи задатак се завршава у школи, те деци остаје довољно слободног времена након школе.

Извор: https://zvezdobrojci.edu.rs/?fbclid=IwAR0FlOlKg6bakSv2HMgUOGCcxFMFgd6N00RVjIIVhUU85jn5kEtGReyEWPc

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here