НАРОДНА банка Србије мора да прогласи ништавним уговоре пословних банака и клијената у Србији чија каматна стопа зависи од ЕУРИБОР-а и ЛИБОР-а и да забрани уговарање валутне клаузуле.

        Истрага Европске Комисије је утврдила да је 8 међународних банака, међу којима „Barclays“, „Deutsche Bank“, „Societe Generale“, „Credit Agricole“, „HSBC“, „RBS“, „JPMorgan“ и друге, које су чланице ЕУРИБОР панела, својим недопуштеним радњама манипулисале овом стопом, која је непосредно утицала на висину кредитних обавеза више хиљада грађана и привредних субјеката и у Републици Србији.

        На основу доказа, Европска Комисија је крајем 2013. године, банке казнила новчаном казном од близу 1,5 милијарди евра.

        Наведени финансијски скандали итекако су битни и са становишта великог броја грађана и привредника у Републици Србији, који су задужени код банака и отплаћују кредите, чија рата између осталог зависи и од кретања стопе ЕУРИБОР-а. Нажалост, у домаћим медијима, а оно најважније ни код државних органа, укључујући и оне којима је у надлежности надзор над финансијским системом и банкарским пословањем, није било речи, нити је ишта предузето у заштити интереса домаћих клијената.

        На основу изнетих чињеница и доказа – Српски покрет Двери захтева од Народне банке Србије и других државних органа, да своју регулаторну и надзорну делатност усмере тако да све обавезе привредних друштава, предузетника и грађана Републике Србије по основу камате на кредите који су везани за индексе попут ЕУРИБОР-а и ЛИБОР-а прогласе ништавним, а да се корисници кредита обештете за износе дате по том основу, као и да се размотре конкретни случајеви поступања банака у Србији у вези са уговарањем таквих услова и евентуално изрекну казнене и корективне мере.

        Српски покрет Двери већ дуже времена указује да су грађани и привреда Србије, који претежно зарађују и послују у динарима, изложени ризицима промене односа вредности валута, које су подложне претежно спекулативним утицајима крупних финансијских институција, потезима страних банака и њихових централних банака. Пример за то су последице које трпе корисници кредита у швајцарским францима и еурима са уговореном валутном клаузулом.

        Отуда захтевамо од НБС да предузме мере којима ће се забранити уговарање валутне клаузуле у односима са клијентима банака у Србији, с обзиром да се овакви кредити не исплаћују у страној валути, нити се уговарање валутне клаузуле може било којим другим, правним или економским аргументима оправдати.

        Народна банка Србије нема монетарну сувереност и под јаким је утицајем одлука страних субјеката. То значи да она самостално не води монетарну политику, као значајну компоненту свеукупне економске политике.

        Упозоравамо грађане и привреду Србије да је ММФ недавно препоручио Народној банци Србије да дозволи веће осцилације курса динара према страним валутама. То ће значити веће динарске обавезе према кредитима индексираним у страним валутама.

        Подсећамо јавност да је делегација Посланичког клуба Српског покрета Двери уручила мандатару Вучићу документ са пресудама на основу истрага Европске Комисије међународним банкама и предлогом мера за однос према пословним банкама у Србији, који у целости можете погледати овде.

         (Аутор: мр Предраг Митровић, члан председништва Двери, координатор савета за економију, привреду и финансије)

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here