Војни синдикат Србије, још у октобру 2016. године, поднео је захтев за признавање репрезентативности на територији Србије у делатности одбране. И ако је Војни синдикат Србије репрезентативан код послодавца, Министарства одбране, за запослене у систему одбране веома је важно да имају синдикат који је репрезентативан и у делатности одбране, јер им то даје могућност да са Владом Србије преговарају о закључењу посебног колективног уговора за запослене у тој делатности.

Законом о раду прописано је да репрезентативност на територији Србије у одређеној делатности утврђује одбор за утврђивање репрезентативности, у року од 30 дана, а ако одбор по захтеву за признавање репрезентативности у том року не поступи, репрезентативност утврђује министар за рад.

Како је од подношења захтева Војног синдиката Србије, за признавање ове репрезентативности прошло више од седам месеци, у ком периоду је код министра за рад ургирано због непоступања одбора и затражено да он сам одлуци о овом питању, неспорно је да је исти тај министар личним примером показао непоштовање закона за чије спровођење и поштовање је надлежан. Министар рада се тако придружио онима који свесно крше законе Србије на штету радника и ометају синдикално деловање, у конкретном случају припадника Војске Србије, што је преседан за сваку европску државу која тежи вредностима времена у коме живимо и светлијој будућности.

Како би заштитили права која запосленима у одбрани припадају Војни синдикат Србије ће против министра рада поднети пријаву надлежној инспекцији и затражиће заштиту других државних и међународних институција, јер је очигледно да се од стране представника Владе Србије поред закона и Устава Србије, на најгрубљи начин крше и ратификоване конвенције Међународне организације рада о радничким правима и слободама.

Министру за рад саветујемо да престане да се свађа са представницима држава у региону и звецка оружјем које је у нашим рукама, већ да почне да ради свој посао или нека заувек ућути.

Војни синдикат Србије

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here